Phong thủy cho phòng hội nghị Khi thiết kế phòng hội nghị, việc bố trí bàn ghế sao cho có thể giúp tạo bầu không khí đàm phán vui vẻ, bình đẳng, hợp tác vì sự thành công chung là một tiêu chuẩn khá quan trọng. Cần hết sức tránh kiểu bố cục bàn ghế tách biệt thành 2 phần đối xứng. Ngoài ra, cần chú ý dành chỗ cho những phương tiện, công cụ được sử dụng trong quá trình đàm phán như màn hình Đọc thêm